FABET II

Deklaracje

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawnym w zakresie wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, jest nam miło poinformować naszych klientów, że firma FABET II Robert Brzyski przeszła pomyślnie proces certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji betonu towarowego i uzyskała certyfikat nr 157-UWB-231 wydany przez Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu Sp. z o. o. (jednostka akredytowana AC 157).

Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Inwestycji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z późniejszymi zmianami, każdy producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do w/w rozporządzenia, jest zobowiązany:

  • sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku tego wyrobu budowlanego
  • oznakować wyrób budowlany znakiem budowlanym poprzez umieszczenie w sposób widoczny, czytelny i trwały, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo na etykiecie przymocowanej do tego wyrobu. Jeżeli umieszczenie znaku budowlanego w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z uwagi na wielkość lub charakter wyrobu budowlanego, znak budowlany umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach towarzyszących wyrobowi.

Beton towarowy został ujęty w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Inwestycji z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym wraz z późniejszymi zmianami. Tym samym każdy producent ma obowiązek dokonania odpowiedniego oznakowania wyrobu oraz sporządzenia krajowej deklaracji właściwości użytkowych.

Zapraszamy do wyszukania oraz pobrania krajowych deklaracji właściwości użytkowych (KDWU) na betony towarowe wprowadzane do obrotu w systemie krajowym (oznakowane znakiem budowlanym "B"), które dostarczyliśmy na Państwa budowę. W wyszukiwarce znajdą Państwo również deklaracje właściwości użytkowych (DWU) dla zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia "G" wprowadzanych w systemie europejskim (oznakowane znakiem "CE").


nazwa do ściągnięcia
134_7/04/FAB/PARZ_3/19 C3/4 KDWU
25100/FRB/2019 KDWU
30100/FRB/2019 KDWU
30002/FRB/2020 DDW
005/FRB/2020 DDW
45000/FRB/2019 DDW
017/FRB/2020 KDWU
15020/FRB/2019/R1 KDWU
302302/FRB/2021 DDW
015/FRB/2020 DDW
134_8_1/04/FAB/PARZ_3/19 C6/8 KDWU
00001/FRB/2019 DWU
302355/FRB/2021 DDW
WA/45_2/10/2020 Rm=1,5 MPa KDWU
302301/FRB/2021 DDW
003/FRB/2020 KDWU
20020/FRB/2019 KDWU
004/FRB/2020 KDWU
20010/FRB/2019 KDWU
37102/FRB/2019 KDWU
37200/FRB/2019 DKWU
252400/FRB/2021 DDW
25102/FRB/2019 KDWU
37000/FRB/2019 DDW
15020/FRB/2019 KDWU
018/FRB/2020 KDWU
302383/FRB/2021 DDW
15010/FRB/2019 KDWU
30001/FRB/2020 KDWU
30310/FRB/2019 DDW
10300/FRB/2019 KDWU
25020/FRB/2019 KDWU
37110/FRB/2019 KDWU
20000/FRB/2019 KDWU
252391/FRB/2021 DDW
30320/FRB/2019 KDWU
302300/FRB/2021 DDW
45300/FRB/2019 KDWU
002/FRB/2020 DDW
WA/45_3/10/2020 Rm=2,5 MPa KDWU
302100/FRB/2021 KDWU
372300/FRB/2021 DDW
30000/FRB/2019 KDWU
010/FRB/2020 KDWU
25002/FRB/2020 DDW
25301/FRB/2019 DDW
37354/FRB/2020 KDWU
30110/FRB/2019 KDWU
30103/FRB/2019 KDWU
25300/FRB/2019 DDW
302382/FRB/2021 DDW
016/FRB/2020 DDW
20310/FRB/2019 KDWU
30001/FRB/2020 DDW
001/FRB/2020 DDW
25003/FRB/2020 KDWU
006/FRB/2020 DDW
011/FRB/2020 KDWU
252358/FRB/2021 KDWU
017/FRB/2020 DDW
25001/FRB/2019 DDW
452380/FRB/2021 DDW
014/FRB/2020 KDWU
20000/FRB/2019/R1 KDWU
004/FRB/2020 DDW
30310/FRB/2019 KDWU
00003/FRB/2019/R1 KDWU
37300/FRB/2019 KDWU
015/FRB/2020 KDWU
37200/FRB/2019 DDW
10320/FRB/2019 KDWU
10000/FRB/2019 KDWU
30020/FRB/2019 KDWU
30353/FRB/2020 KDWU
00002/FRB/2019 DWU
45000/FRB/2019 KDWU
25005/FRB/2020 KDWU
00003/FRB/2019 KDWU
009/FRB/2020 KDWU
25310/FRB/2019 KDWU
25005/FRB/2020 DDW
134_6/04/FAB/PARZ_3/19 C1,5/2 KDWU
20300/FRB/2019 KDWU
30101/FRB/2019 KDWU
25103/FRB/2019 KDWU
134_7_1/04/FAB/PARZ_3/19 C4/5 KDWU
252356/FRB/2021 KDWU
25300/FRB/2019 KDWU
016/FRB/2020 KDWU
018/FRB/2020 DDW
30102/FRB/2019 KDWU
372301/FRB/2021 DDW
25101/FRB/2019 KDWU
006/FRB/2020 KDWU
30300/FRB/2019 KDWU
10310/FRB/2019 KDWU
30354/FRB/2020 DDW
134_8/04/FAB/PARZ_3/19 C5/6 KDWU
37120/FRB/2019 DDW
007/FRB/2020 KDWU
302380/FRB/2021 DDW
452300/FRB/2021 DDW
10020/FRB/2019 KDWU
302355/FRB/2021 KDWU
37000/FRB/2019 KDWU
30002/FRB/2020 KDWU
37300/FRB/2019 DDW
25000/FRB/2019/R2 KDWU
372355/FRB/2021 KDWU
37101/FRB/2019 KDWU
013/FRB/2020 KDWU
302381/FRB/2021 DDW
008/FRB/2020 KDWU
252357/FRB/2021 KDWU
0004/FRB/2019 KDWU
15000/FRB/2019/R1 KDWU
372380/FRB/2021 DDW
30000/FRB/2019 DDW
45300/FRB/2019 DDW
302180/FRB/2021 KDWU
005/FRB/2020 KDWU
25110/FRB/2019 KDWU
15320/FRB/2019 KDWU
30300/FRB/2019 DDW
002/FRB/2020 KDWU
014/FRB/2020 DDW
372400/FRB/2021 DDW
012/FRB/2020 KDWU
15300/FRB/2019 KDWU
372355/FRB/2021 DDW
WA/45_4/10/2020 Rm=5,0 MPa KDWU
252400/FRB/2021 KDWU
15310/FRB/2019 KDWU
30010/FRB/2019 KDWU
37120/FRB/2019 DKWU
25001/FRB/2019 KDWU
252391/FRB/2021 KDWU
019/FRB/2020 KDWU
25301/FRB/2019 KDWU
25000/FRB/2019 KDWU
302400/FRB/2021 DDW
30354/FRB/2020 KDWU
302400/FRB/2021 KDWU
25320/FRB/2019 KDWU
302390/FRB/2021 DDW
37103/FRB/2019 KDWU
372400/FRB/2021 KDWU
10010/FRB/2019 KDWU
15000/FRB/2019 KDWU
001/FRB/2020 KDWU
37100/FRB/2019 KDWU
25010/FRB/2019 KDWU
013/FRB/2020 DDW
25002/FRB/2020 KDWU
25003/FRB/2020 DDW
003/FRB/2020 DDW
20320/FRB/2019 KDWU
25310/FRB/2019 DDW
37354/FRB/2020 DDW
25000/FRB/2019/R1 KDWU
134_6_1/04/FAB/PARZ_3/19 C2,3/3 KDWU
019/FRB/2020 DDW
nazwa do ściągnięcia